Stosowanie olejku CBD w lęku społecznym

cbd a lęk społeczny

Lęk społeczny lub inaczej fobia społeczna czy nerwica społeczna jest zaburzeniem lękowym z grupy zaburzeń nerwicowych. Przypadłość ta często mylona jest z nadmierną nieśmiałością, ale nieśmiałością nie jest. Fobia społeczna to obawa i strach przed wchodzeniem w interakcje z innymi ludźmi. To lęk przed byciem ocenianym i paniczny strach przed wyśmianiem, obawa przed publicznymi wystąpieniami, załatwianiem spraw urzędowych, rozmową z nieznajomymi czy nawet przed wizytą lekarską. To przekonanie o byciu odrzuconym, nieakceptowanym i wciąż pogłębiająca się negatywna samoocena. Jest to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Niektórzy naukowcy twierdzą wręcz, że jest to choroba cywilizacyjna.

Przyczyny i objawy fobii społecznej

Nie ma jednoznacznych wyników badań, które wskazywałyby na przyczyny pojawienia się fobii społecznej. Uznaje się, że jest to schorzenie wynikające z wielu różnorodnych czynników. Mogą to być czynniki biologiczne, społeczne oraz psychologiczne. Co pewnie zaskakujące, lęk społeczny może mieć również podłoże genetyczne. Nerwice społeczne może powodować również środowisko, dzieci czy młodzież prześladowane np. w szkole przez rówieśników mogą wykształcić w sobie fobię społeczną. 

Lęk społeczny może objawiać się na wiele różnych sposobów, dlatego dla otoczenia często bywa niezauważalny lub mylnie uważany za nieśmiałość lub tremę. U jednych jest to jedynie lęk przed publicznymi wystąpieniami, w szkole, na uczelni czy przed rodziną. Inni boją się wchodzenia w jakiekolwiek interakcje z innymi ludźmi. Nieleczone zaburzenie postępuje i coraz bardziej negatywnie oddziałuje na coraz więcej obszarów codziennego życia. Osoba dotknięta fobią społeczną ma silne przekonanie, że każdy ją obserwuje i ocenia, dlatego będąc w grupie stara się być wręcz przezroczysta. Jest bowiem przekonana, że zostanie negatywnie odebrana i krytycznie oceniona. 

Tym lękom bardzo często towarzyszą dolegliwości o charakterze somatycznym. Objawami może być np. drżenie rąk, pąsowienie, kołatanie serca, zwiększona potliwość, uczucie uderzenia gorąca, parcie na pęcherz, mdłości czy szumy w uszach.  

Osoby dotknięte lękiem społecznym odsuwają się od innych ludzi, co jeszcze bardziej nasila lęki i z czasem coraz trudniej jest się przełamać. Najważniejsze, to zdać sobie sprawę z tego, że problem fobii w ogóle istnieje, a następnie poszukać pomocy psychoterapeuty. Dobre efekty przynosi terapia poznawczo-behawioralna (CTB). Polega ona na „przyjrzeniu się” nie tylko własnym myślom i przekonaniom, ale również objawom fizykalnym oraz tzw. zachowaniom zabezpieczającym, jak maskowanie pudrem czerwienienia się, kasłanie czy chrząkanie, które wbrew oczekiwaniom niczego nie maskują a jeszcze bardziej nasilają objawy. 

Gdy już mamy świadomość powyższego, terapia CTB uczy przełamywać lęk, wystawiać się na sytuacje społeczne i obserwować swoje zachowania jakby z boku. Takie treningi pozwalają z czasem ujarzmić lęki i z paraliżującego strachu zmieniać je w sytuacje coraz mniej stresowe. Pytanie czy CBD, które jak wykazały badania, ma właściwości redukujące stres i lęk, byłby wsparciem w leczeniu lęków społecznych? Kluczem do odpowiedzi jest, jak w większości przypadków, układ endokannabinoidowy, którego receptory znajdują się w niemal każdej części ludzkiego organizmu.  

Czym jest układ endokannabinoidowy

Układ endokannabinoidowy to sieć receptorów znajdujących się m.in. w układzie odpornościowym, pokarmowym, w centralnym i obwodowym układzie nerwowym. Produkuje on endokannabinoidy, które są niezwykle podobne do fitokannabinoidów, które znajdują się w konopiach (głównie kwiatostanach). Endokannabinoidy w układzie mają duży wpływ na procesy fizjologiczne, zachodzące w ludzkim organizmie, dążąc przede wszystkim do zachowania w nim równowagi (homeostazy). Są regulatorem choćby snu, stresu, bólu, stanów zapalnych czy funkcji poznawczych.

Gdy tylko układ endokannabinoidowy wykryje w organizmie odchylenia, zaraz zaczyna się uwalnianie endokannabinoidów. Ale jeśli nie jest możliwe dostarczenie odpowiedniej ich ilości, doskonałym wsparciem jest kannabidiol (CBD), który dostarczy odpowiednią ilość fitokannabinoidów. 

Nauka o stosowaniu olejku CBD w terapii lęku społecznego

Choć wyniki dotychczasowych badań potwierdzają skuteczność pozytywnego oddziaływania olejków CBD stosowanym w terapii lęku społecznego, to tak naprawdę tych badań jest stosunkowo niewiele. Co jest dziwne, zważywszy na to, ile korzyści mogłyby przynieść. Tym niemniej już te istniejące dają obraz skuteczności odziaływania kannabidiolu. 

Można tu wspomnieć o badaniach przeprowadzonych na szczurach czy dzikich myszach. U tych pierwszych zaobserwowano, że po podaniu CBD nastąpiła aktywacja receptorów CB1 w istocie szarej, co skutkowało redukcją reakcji na stres w postaci ucieczki. Myszy natomiast poddawano ciągłemu stresowi przez okres 14 dni i badano ich reakcje po podaniu CBD. Badanie wykazało, że kannabidiol zapobiegał reakcjom lękowym na stres. 

Przeprowadzono również badania na ludziach. Pacjentom z fobią społeczną podawano olejek CBD, neuroobrazując jednocześnie ich mózgi. Mierzono tym sposobem mózgowe przepływy krwi. Pierwszy raz, gdy jednej grupie pacjentów podano 400 mg CBD a drugiej placebo, a następnie role się odwróciły i pierwsza grupa otrzymała placebo, a druga tym razem otrzymała CBD. Wyniki były bardzo czytelne. U osób otrzymujących placebo nie było żadnych reakcji, natomiast podany kannabidiol powodował zmniejszenie aktywności w lewym zakręcie przyhipokampowym, hipokamie i zakręcie skroniowym dolnym. Jest to o tyle istotne, że obszary te odpowiadają za procesy związane z lękiem, co może być wskazówką, że CBD ma działanie przeciwlękowe. 

Są jeszcze inne, niezwykle istotne badania nad oddziaływaniem olejków CBD na osoby zmagające się z lękiem społecznym. Otóż w roku 2011 przeprowadzono badania, w których mierzono wpływ kannabidiolu na lęk wywoływany publicznymi przemówieniami u osób ze zdiagnozowaną fobią społeczną. Do badania przystąpiły 24 osoby, plus dodatkowo 12 osób w grupie kontrolnej (ludzie zdrowi). Podzielono ich na dwie grupy, jedna otrzymała na godzinę przed wystąpieniem publicznym 600 mg CBD, druga placebo. W trakcie przemówień badano każdemu ciśnienie krwi, tętno oraz przewodnictwo skórne, a dodatkowo po wszystkim każdy z uczestników zobowiązany był do opisania skali swojego nastroju oraz negatywnych myśli. Po wszystkim porównano wyniki tych, którzy otrzymali CBD z wynikami osób, które zażyły placebo. Analiza wyników wykazała, że kannabidiol w istotnym stopniu zmniejszył poziom lęku, pobudzenie i dyskomfort. Co ciekawe, zarówno ludzie cierpiący na fobię społeczną, jak i ludzie z grupy kontrolnej odczuli poprawę. Poziom lęku w trakcie przemawiania był obniżony dla obu grup w porównaniu grupą, gdzie podano placebo.

Obydwa badania wykazały, że odpowiednio duża dawka CBD jest w stanie u pacjentów zmagających się z lękiem społecznym zmniejszyć dolegliwości. Wyniki te są niezwykle obiecujące, jednak zbyt mało jeszcze zostało przeprowadzonych badań by uznać to za pewnik. Na pewno warto sięgnąć po olejki CBD w trakcie leczenia fobii społecznej. Jeśli jednak pacjent zażywa leki psychotropowe, włączenie do terapii olejków CBD musi zostać skonsultowane z lekarzem. 

Bibliografia:
  1. Fobia społeczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Fobia_spo%C5%82eczna
  2. „Konopie i kannabinoidy” (Cannabis and cannabinoids); Paweł Siudem, Iwona Wawer, Katarzyna Paradowska; Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  3. „Anxiolytic Effects of Repeated Cannabidiol Treatment in Teenagers With Social Anxiety Disorders”; Nobuo Masataka; Primate Research Institute, Kyoto University, Inuyama, Japan     https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02466/full

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką

Chyba nie zostawisz tak swojego koszyka :)?

.

Wpisz e-mail, jeśli chcesz zachować koszyk na później. Istnieje również spora szansa, że wyślemy jakiś kod rabatowy :)