Olejki CBD a schizofrenia

olejki CBD a schizofrenia

Ze względu na to, że kannabidiol (CBD) wykazuje działanie antypsychotyczne, znalazł się w kręgu zainteresowań zarówno naukowców jak i lekarzy, ale również pacjentów, którzy zmagają się ze schizofrenią. Okazało się bowiem, że może on stanowić ważny element w terapii tej choroby.

Objawy i diagnostyka schizofrenii

Schizofrenia jest chorobą zaliczaną do grupy psychoz. Są to stany chorobowe, które charakteryzują się nieadekwatnym postrzeganiem, postrzeganiem, odbiorem, przeżywaniem i oceną rzeczywistości. Osoby cierpiące na schizofrenię mają poważnie upośledzoną umiejętność krytycznej, realnej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi ludźmi. Mogą być również niezdolni do jakiejkolwiek oceny. 
 
Zaburzenia, które są dla schizofrenii charakterystyczne to przede wszystkim:
 • halucynacje
 • urojenia
 • zaburzenia myślenia
 • zaniki pamięci
 • lęki społeczne
 • ubóstwo mowy
 • apatia
 • podniecenie
 • psychoza
To nie jest tak, że wszystkie te objawy dotyczą każdej osoby. Są one różne u różnych pacjentów. Najczęściej jednak wszystkich ich dotyka poczucie wyobcowania i życie w alternatywnej rzeczywistości. Z zastrzeżeniem, że natężenie objawów wciąż się zmienia, a życie z osobą chorą przypomina sinusoidę. Wynika to z faktu, że zmiany zachowań i rodzaje urojeń często z dnia na dzień są zupełnie różne.
 
Podstawą rozpoznania schizofrenii jest wywiad lekarski, dzięki któremu lekarz może ocenić czy dany pacjent jest chory. Ważne jest by dolegliwości, które wystąpiły u konkretnej osoby spełniały kryteria czasowe, czyli musza trwać co najmniej miesiąc. Kluczowe jest również przed postawieniem właściwej diagnozy wykluczenie innych chorób, których objawy mogą być zbieżne z tymi występującymi przy schizofrenii.

Olejek CBD – nadzieja dla chorych na schizofrenię

Schizofrenia jest niestety chorobą przewlekłą a w jej przebiegu mieszczą się zarówno okresy zaostrzania się choroby jak i jej remisji, czyli złagodzenia objawów. Ich częstotliwość jest cechą osobniczą chorującego, ale zależy również od rodzaju stosowanej terapii i przestrzegania zaleceń przez pacjenta. Pacjent musi również przyjmować leki przeciwpsychotyczne, które można podzielić na dwie generacje. Różnią się one od siebie pod względem zdolności do łagodzenia konkretnych objawów, ale również występowaniem skutków ubocznych. 

Jednak w wielu aspektach choroby chory musi sobie radzić sam, jak np. z lękami społecznymi czy osłabieniem reakcji emocjonalnych. I tu rodzą się naprawdę duże problemy, gdyż niezdolność do normalnego funkcjonowania się pogłębia, prowadząc dodatkowo do depresji. Ta zaś skutkuje myślami samobójczymi, a w następnie próbami ich realizacji. Aż dla 1% cierpiących na schizofrenię próby te kończą się śmiercią. 

Stąd właśnie wynika coraz większe zainteresowanie kannabidiolem (CBD) i coraz większa liczba przeprowadzanych z jego udziałem badań. Były i są one prowadzone zarówno na zwierzętach, ale również na ludziach. 

We wnioskach z badań przeprowadzonych przez austriackich naukowców w roku 2017 wynika jasno, że myszy, które poddano badaniom z udziałem kannabidiolu odzyskały zdolność koncentracji. Ale na tym nie koniec. Zwiększyła się również ich pamięć robocza, a także na tyle znormalizowały swoje zachowania społeczne, że stały się one akceptowalne. 

To doskonała wiadomość, zwłaszcza, że stosowane wcześniej leki nie były w stanie przywrócić chorym tych utraconych życiowych funkcji. Ważne we wnioskach z badań jest również to, że stosowano czysty kannabidiol, bez dodatku innych kannabinoidów, a zwłaszcza RHC, który austriaccy naukowcy uznali za wręcz niepożądany.


Kannabidiol (CBD) jako terapia wspomagająca w schizofrenii

Kannabidiol został odkryty stosunkowo niedawno, a wiedza na temat jego pozytywnych oddziaływań na równe schorzenia jest wciąż bardzo skromna. Zaskakuje więc fakt, że w przypadku schizofrenii ilość badań nad zastosowaniem olejków CBD w terapii jest już naprawdę imponująca. I to badań na ludziach.

W roku 2017 The American Journal of Psychiatry opublikował na swoich łamach treść badań na temat CBD jako terapii wspomagającej w leczeniu schizofrenii.

Badania te przeprowadzono metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. Połowa pacjentów przydzielona została losowo do grupy zażywającej olejek CBD (1000 mg/dzień; N=43), druga połowa do grupy otrzymującej placebo (N=45) wraz z lekami przeciwpchychotycznymi. Uczestnicy byli oceniani bardzo wszechstronnie zarówno przed jak i po leczeniu, przy zastosowaniu Skali Zespołów Pozytywnych i Negatywnych (PANSS), Krótkiej Oceny Poznawania w Schizofrenii (BACS), skali Globalnej Oceny Funkcjonowania (GAF) oraz skali poprawy i nasilenia Globalnych Wrażeń Klinicznych Skala (CGI-I i CGI-S).

Po 6 tygodniach badań chorzy zażywający CBD mieli niższy poziom pozytywnych objawów psychotycznych i częściej odnotowywano u nich poprawę stanu zdrowia niż u tych, którym podawano placebo. Grupa CBD w zakresie sprawności poznawczej również wykazała się większą poprawą. Przy czym zaznaczono, że CBD było dobrze tolerowane a wskaźniki zdarzeń niepożądanych w obydwu grupach były podobne.

Wnioski płynące z badań są zatem takie, że CBD mają korzystny wpływ na pacjentów zmagających się ze schizofrenią. A fakt, że efekty po stosowaniu kannabidiolu nie wydają się być zależnymi od antagonizmu receptora dopaminy, predestynuje tę substancję do bycia bazą dla leków nowej generacji, które nie tylko skutecznie wspierać będą cierpiących na schizofrenię, ale będących przy tym substancjami bezpiecznymi dla organizmu.

Wszystko wskazuje zatem na to, że za jakiś czas powstanie lek oparty na kannabidiolu. Zanim jednak pojawi się na rynku, warto na pewno wypróbować olejki CBD, oczywiście po konsultacji z lekarzem prowadzącym i pod jego nadzorem. 

Bibliografia:
 1. „Kannabidiol (CBD) jako terapia wspomagająca w schizofrenii: wieloośrodkowe randomizowane, kontrolowane badanie”; Philip McGuire, F.Med.Sci.,Philip Robson i inni (2017 r.)   https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.17030325
 2. „Kannabidiol, składnik Cannabis sativa, jako lek przeciwpsychotyczny”; AW Zuardi, JAS Crippa, JEC Hallak, FA Moreira, FS Guimarães; (2006 r.) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16612464/
 3. „Wpływ kannabidiolu (CBD) na funkcje poznawcze i objawy u pacjentów ambulatoryjnych z przewlekłą schizofrenią, randomizowane badanie kontrolowane placebo”; Douglas L. Boggs, Swapnil Gupta, Marek Niciu i inni (2018 r.)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką

Chyba nie zostawisz tak swojego koszyka :)?

.

Wpisz e-mail, jeśli chcesz zachować koszyk na później. Istnieje również spora szansa, że wyślemy jakiś kod rabatowy :)