Olejek CBD na napady lękowe

Zaburzenia lękowe czy nerwicowe stały się niemalże choroby cywilizacyjnymi dzisiejszych czasów, co z pewnością jest efektem życia w biegu, braku czasu dla siebie czy zatrzymania się na chwilę i zrozumienia swoich emocji. Skutecznie mogą one uprzykrzyć codziennie funkcjonowanie i pogłębić narastające uczucie frustracji. I tu właśnie z pomocą przychodzi olejek CBD w zaburzeniach lękowych.

Co to są napady lękowe?

Napady lęku to jedno z wielu zaburzeń lękowych, które charakteryzuje się nawracającymi napadami intensywnego strachu pojawiającymi często się bez zauważalnej przyczyny czy stałej pory występowania. Zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut i przechodzi samoistnie. Napadowi niemal zawsze towarzyszą nieznośne objawy, utrudniające normalne funkcjonowanie takie jak:

 • Kołatanie serca
 • Drżenie kończyn lub całego ciała
 • Ciężkie do opanowanie duszności
 • Wrażenie omdlenia 
 • Uderzenia zimna lub gorąca
 • Niekontrolowane pocenie się
 • Derealizacja lub depersonalizacja
 • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka czy nudności)
 • Wrażenie umierania

Jak radzić sobie z napadami lęku?

Są różne metody radzenia sobie z napadami lękowymi oprócz tradycyjnej farmakoterapii. Warto zacząć najpierw od psychoterapii, technik relaksacyjnych czy ćwiczeń oddechowych, a także stosowania olejków CBD na napady lękowe. Jeśli nie przynosi to wyraźnych efektów, należy wówczas niezwłocznie zasięgnąć pomocy specjalisty i wdrożyć leczenie farmakologiczne.

 

Jak pomagają olejki CBD na napady lęku?

Aktywacja receptory endokannabinoidowego CB1R wywołuje efekty przeciwlękowe w różnych modelach lęku bezwarunkowego, odnoszących się do wielu domen objawów zaburzeń lękowych. Ogólnie rzecz biorąc aktywacja CB1R silnie zwiększa wygaszenie strachu i może zapobiegać jego ponownej konsolidacji. W badaniach przeprowadzonych w 2021r. niepokój był najwyżej ocenianym powodem stosowania CBD, a 42,6% zgłosiło, że stosuje olejek CBD z tego właśnie przyczyny. Spośród nich aż 86,5% stwierdziło, że odczuwa mniejszy niepokój. Istnieją naukowo potwierdzone powody stosowania CBD w stanach lękowych. Badania farmakologiczne sugerują, że CBD jest częściowym agonistą receptora 5-HT1a, który wspiera właściwości przeciwlękowe i redukujące stres, których aktywacja została powiązana z działaniem przeciwlękowym, przeciwdepresyjnym, nawet przeciwpsychotycznym. CBD moduluje również specyficznie skonfigurowane receptory GABAA, które mogą mieć znaczenie dla efektów przeciwlękowych . Takie działanie CBD zaobserwowano w warunkach eksperymentalnych na zwierzętach, zdrowych ludziach i u osób z uogólnionym zespołem lęku społecznego badanych w latach 2019-2021. W 2011 badacz Crippa i inni podali doustną dawkę 400 mg CBD lub placebo, w procedurze podwójnie ślepej próby. Odkryli, że znacząco obniża uczucie lęku, towarzyszące zmianom w obszarach limbicznych, u osób z zespołem lęku społecznego. Podobne wyniki zaobserwowano w małym randomizowanym badaniu z wykorzystaniem testu wystąpień publicznych z 600 mg CBD w porównaniu z placebo (Bergamaschi i wsp. 2011).

Olejek CBD na stany lękowe

Badanie z 2019 r. wykazało, że nastolatki w wieku 18-19 lat z lękiem społecznym zauważyły poprawę objawów lęku po podaniu 300 mg CBD. (Masataka, 2019) Patrząc na lęk związany z wystąpieniami publicznymi, naukowcy odkryli, że 300 mg, ale nie 100 mg czy 900 mg, zmniejsza niepokój w grupie młodych, zdrowych mężczyzn i kobiet. (Zuardi, 2017) Patrząc na to, jak olejki CBD wpływają na lęk przed wystąpieniami publicznymi u pacjentów z fobią społeczną, naukowcy odkryli, że także 600 mg CBD skutecznie zmniejszało lęk w porównaniu z placebo. (Bergamaschi, 2011) Jeśli chodzi o ogólny niepokój, jedno z badań wykazało, że około 80% pacjentów w badaniu zgłosiło poprawę po zażyciu CBD rano po zjedzeniu śniadania. Pacjenci przyjmowali dawki od 25 mg/dzień do 175 mg/dzień. (Shannon, 2019)

Olejki CBD na napady lęku

Ogólnie rzecz biorąc, istniejące dowody przedkliniczne zdecydowanie wspierają potencjał CBD w leczeniu zaburzeń lękowych. CBD wykazuje szeroki zakres działań, w tym przeciwlękowe, antykompulsywne, jak również zmniejszenie pobudzenia autonomicznego, zmniejszenie warunkowanej ekspresji strachu czy nasilenie wygaszania strachu. Aktywacja receptoru serotoninowego  5-HT1AR wydaje się pośredniczyć w skutkach przeciwlękowych i panikolitycznych, oprócz zmniejszania ekspresji warunkowego strachu, chociaż tu aktywacja CB1R może też odgrywać mniejszą rolę. W przeciwieństwie do tego, aktywacja CB1R wydaje się pośredniczyć w antykompulsywnych skutkach CBD, wzmocnieniu wygaszania strachu, a także zdolności do zapobiegania długotrwałym lękowym konsekwencjom stresu.

Nie bez znaczenia w zapobieganiu stanom lękowym jest także jakość, jak i długość snu. Jak wiadomo jednym z najbardziej znanych zastosowań CBD  jest właśnie leczenie bezsenności. Dobry, długi i niczym nieprzerwany sen zapewnia optymalną regenerację organizmu oraz daje siłę do zmierzenia się z problemami.

CBD a stany lękowe

CBD powoduje zmiany w układzie endokannabinoidowym, zazwyczaj poprzez uwalnianie większej ilości endokannabinoidów, takich jak anandamid, jednocześnie hamując niektóre enzymy, które mogą je rozkładać. Zmieniając sposób, w jaki organizm wytwarza endokannabinoidy, CBD może pośrednio powodować zmiany w receptorach kannabinoidowych. Receptory CB1 są najbardziej dominującym receptorem chemicznym tego typu zlokalizowanym w mózgu, co oznacza, że jakikolwiek wpływ na receptory CB1 spowoduje znaczne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Anandamid jest podobny do THC, ponieważ wykazuje częściowe powinowactwo do receptorów CB1 i CB2. Jednak samo CBD wykazuje bardzo małe powinowactwo do tych receptorów. Jednak manipulując anandamidem, zarówno receptory CB1, jak i CB2 są do pewnego stopnia stymulowane przez endogenny kannabinoid, co wpływa na takie rzeczy, jak nastrój, pamięć i ból – wszystko to odgrywa rolę w zaburzeniach lękowych. Uważa się, że CBD może pomóc niezrównoważonemu układowi endokannabinoidowemu osiągnąć równowagę jeśli chodzi o anandamid.

Generalnie, dowody przedkliniczne wspierają ogólnoustrojowe działanie CBD jako leczenie różnych odmian napadów lękowych czy samego lęku i sugerują, że olejek CBD ma tę zaletę, że nie wywołuje lękowych efektów przy wyższych dawkach.

Przyjmując jakiekolwiek leki należy skonsultować stosowanie CBD z lekarzem prowadzącym.

 

Bibliografia:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_lęku_napadowego
 2. „Kannabidiol: potencjalna nowa alternatywa w leczeniu lęku, depresji, i zaburzenia psychotyczne” autorzy María S. García-Gutiérrez, Francisco Navarrete, Ani Gasparyan, Amaya Austrich-Olivares, Francisco Sala, Jorge Manzanares, 2021
 3. „Powody stosowania kannabidiolu: przekrojowe badanie użytkowników CBD, skupiające się na samooceny stresu, lęku i problemów ze snem” autorzy Julie Moltke, Chandni Hindocha 
 4. Journal of Cannabis Research volume 3, Article number: 5 (2021) https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-021-00061-5
 5. „Kannabidiol jako potencjalne leczenie zaburzeń lękowych” autorzy Esther M. Blessing, Maria M. Steenkamp, Jorge Manzanares & Charles R. Marmar  Neurotherapeutics volume 12, (2015) https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-015-0387-1

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką

Chyba nie zostawisz tak swojego koszyka :)?

.

Wpisz e-mail, jeśli chcesz zachować koszyk na później. Istnieje również spora szansa, że wyślemy jakiś kod rabatowy :)